handboek iba parkstad zomer 2015

10/2015

Redactie en regionale analyses, werkwijzen en visies als kader bij de start van de Internationale Bauausstellung in Parkstad

Vraag en insteek
De meeste huizen worden er in Nederland mee verwarmt en ook bereiden we vaak ons eten erop: gas uit de grond onder Groningen [update: de binnenlandse winning wordt afgebouwd naar nul in 2030]. Tot de jaren 70 was dit echter met de kolen uit de Mijnstreek in Zuid-Limburg. Met de opkomst en sluiting van haar mijnen heeft deze streek - het huidige Parkstad - veel ontwikkelingen ondergaan. De dramatische maatschappelijke gevolgen van de komst van een mega-industrie en haar honderdduizend werkplaatsen naar deze landelijke omgeving zijn nu nauwelijks in te denken. Net zomin voor te stellen zijn de traumatiserende effecten van het vertrek van deze landschappelijk en sociaal alomtegenwoordig geworden bedrijvigheid. In al dit 'veranderingsgeweld' zoekt de streek naar nieuwe economische impulsen en vooral een nieuwe identiteit.

IBA staat voor Internationale BauAuststellung. Dit in de vorige eeuw in Duitsland ontstane fenomeen is uitgegroeid tot een beproefde methode om steden en regio’s een toekomstbestendige economische, sociale en culturele impuls te geven. IBA Parkstad beoogt in een tentoonstelling in 2020 helderheid en oriëntatie voor de regio te scheppen, zodat het weer ruimte krijgt trots op deze prachtige streek te zijn.

Onderzoek
Handboek IBA Parkstad Limburg 2015 brengt de visies, werkwijzen, analyses en kritische reflecties van professionals, overheden en organisaties van binnen en buiten de regio samen. Tegelijkertijd zijn de voorstellen uit de Open Oproep gecategoriseerd en beoordeeld. Het boek vormt het belangrijkste referentiekader tijdens de voorbereiding van IBA Parkstad.

Thomas zat in de redactie van het boek en werkte daarnaast aan de tekeningen, kaarten en teksten voor de ruimtelijke analyse van de regio. Manon inventariseerde en categoriseerde de voorstellen uit de Open Oproep en de schreef mee aan de Beeld & Waarde Kwaliteitsplannen. Het handboek kwam tot stand onder leiding van curator/directeur prof. ir. Jo Coenen en de Italiaanse onderzoeker dott. Fabrizia Berlingieri. Inmiddels is er een vervolg met Winterboek 2017

Opvolgend

Hoofdstukken

Uitgave

Luchtfoto sloop Staatsmijn Emma ca. 1985
Luchtfoto tijdens sloop Staatsmijn Emma (Corné Netten, 1985)